„Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”

dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

Szczegóły do pobrania na stronie:

http://sgpk.pl/zapyt9.htm