„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

dla projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

Szczegóły do pobrania na stronie:

http://sgpk.pl/zapyt8.htm