„Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej” dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

Szczegóły do pobrania na stronie:

http://sgpk.pl/zadanie5.htm