“Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie” dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

Szczegóły do pobrania na stronie:

http://www.sgpk.pl/zadanie2_3.htm