„Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. Świdnica”

dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Szczegóły do pobrania na stronie:

http://www.sgpk.pl/zap_4_2018.htm