„Zadanie nr 6: Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie” dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

http://sgpk.pl/zadanie6.htm