„Osprzęt do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej”

 dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

Szczegóły do pobrania na stronie:

http://sgpk.pl/1zap_1_2018.htm