W wyniku realizacji kolejnych dwóch umów na

  • dostawę osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej
  • zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej 

od września 2018 r. Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym nie tylko szybszą interwencję w przypadku zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej, ale również efektywniejszą pracę przy bieżącej eksploatacji 34 przepompowni ścieków i ponad 78 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W trakcie realizacji jest największe zadanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie. 

W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację obiektów nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów,  która pozwoli na przywrócenie terenu dawnej oczyszczalni do użyteczności.