W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Wykonawcą prac będzie firma:

Robert Kleniuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane,

ul. Bratkowa 1, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Wartość umowy wynosi: 84.870,00 zł

Termin zakończenia umowy: 28.02.2019r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.