W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa na zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w  ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Dostawcą samochodu będzie firma

Cappellotto S.P.A.

Via Vizza 8, 31018 Gaiarine

Włochy

Wartość umowy wynosi: 1 293 900,00 zł

Termin zakończenia umowy: 04.09.2018r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting, ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.