W dniu 02.05.2018r. została podpisana umowa na dostawę osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Dostawcą osprzętu będzie firma

INTER GLOBAL Sp. z o.o.,

ul. Bielska 914,

43-378 Rybarzowice

Wartość umowy wynosi: 556.636,50 zł

Termin zakończenia umowy: 05.11.2018r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.