Pod poniższym odnośnikiem znajduje się mapa Komorowa z zaznaczonymi odcinkami i terminami realizacji robót budowlanych

PLAN ROBÓT – LIPIEC-SIERPIEŃ 2019