Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców KOMOROWA  na konferencję podsumowującą projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  dofinansowany z Funduszy Europejskich,

która odbędzie się w poniedziałek 25 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komorowie

Podczas spotkania omawiane będą kwestie związane z przyłączaniem do nowej sieci

Serdecznie zapraszamy