Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców KOMOROWA  na konferencję informacyjną o projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  dofinansowanym z Funduszy Europejskich,

która odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komorowie

W spotkaniu udział weźmie Wykonawca Robót

Serdecznie zapraszamy