Informacja dla mieszkańców

W Komorowie będą trwały prace związane z przepięciem odbiorców wody do nowej sieci, z przepięciem dostawców ścieków do nowego systemu kanalizacji zbiorczej – i najważniejsze: wpięcia do nowego systemu kanalizacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnych, które dotychczas były podłączone do bezodpływowych zbiorników lub kanalizacji deszczowej. Wszystkie posesje w Komorowie powinny być podłączone do nowego systemu kanalizacji sanitarnej najpóźniej do 30.06.2020 roku.

Przed przystąpieniem do wykonania takiego przepięcia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Spółki (Bystrzyca Dolna 55A) wniosku o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie technicznych warunków podłączenia – wniosek (formularz nr 13) można pobrać ze strony ŚGPK

http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_o_zapewnienie.pdf

Realizacja wielomilionowego projektu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

We wrześniu bieżącego roku pomyślnie zakończono wszystkie roboty budowlane związane z realizacją Projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”. Jednak to nie koniec robót dla Spółki ŚGPK.

W Komorowie będą trwały prace związane z przepięciem odbiorców wody do nowej sieci, z przepięciem dostawców ścieków do nowego systemu kanalizacji zbiorczej – i najważniejsze: wpięcia do nowego systemu kanalizacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnych, które dotychczas były podłączone do bezodpływowych zbiorników lub kanalizacji deszczowej. Wszystkie posesje w Komorowie powinny być podłączone do nowego systemu kanalizacji sanitarnej najpóźniej do 30.06.2020 roku.

Przed przystąpieniem do wykonania takiego przepięcia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Spółki (Bystrzyca Dolna 55A) wniosku o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie technicznych warunków podłączenia – wniosek (formularz nr 13) można pobrać ze strony ŚGPK

http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_o_zapewnienie.pdf

Dopiero po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że w Komorowie stan środowiska naturalnego znacząco się poprawił, a cieki wodne będą wolne od nieprzyjemnych zapachów i odpadów.