Kolejne zadanie zrealizowane

W styczniu 2019 r. zakończono roboty budowlane związane z rozbiórką nieczynnej oczyszczalni ścieków w Komorowie. Dzięki projektowi „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świdnica” usunięto obiekty, które stanowiły potencjalne zagrożenie dla osób postronnych (a szczególnie dzieci). Zniknęły ruiny dawnych budynków: przepompowni i budynku gospodarczego, rozebrany został osadnik Imhoffa, boks składowy i pozostałości po studniach kanalizacyjnych. Teren został uporządkowany, a zmiany można obejrzeć na załączonych zdjęciach. Na uporządkowanym terenie planowana jest kolejna inwestycja ŚGPK – odwiert nowej studni głębinowej.