Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

W wyniku realizacji kolejnych dwóch umów na

  • dostawę osprzętu do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej
  • zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej 

od września 2018 r. Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym nie tylko szybszą interwencję w przypadku zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej, ale również efektywniejszą pracę przy bieżącej eksploatacji 34 przepompowni ścieków i ponad 78 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W trakcie realizacji jest największe zadanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie. 

W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację obiektów nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów,  która pozwoli na przywrócenie terenu dawnej oczyszczalni do użyteczności.

Podpisanie umowy na likwidację nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów

W dniu 16.11.2018r. została podpisana umowa na likwidację nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Wykonawcą prac będzie firma:

Robert Kleniuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane,

ul. Bratkowa 1, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Wartość umowy wynosi: 84.870,00 zł

Termin zakończenia umowy: 28.02.2019r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.