Konferencja informacyjna projektu w Komorowie

W dniu 11.01.2018r. w świetlicy wiejskiej w Komorowie odbyła się konferencja informacyjna projektu  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Komorowa, przedstawiciele gminy Świdnica, władze samorządowe. Stronę Inwestora reprezentowała Prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Kierownik JRP. Na spotkaniu byli także obecni przedstawiciele firmy, która realizuje prace budowlane na terenie Komorowa.

Po przywitaniu uczestników konferencji i przedstawienia celu spotkania przez Prezes Lidię Mendak nastąpiła prezentacja projektu. W prezentacji przedstawiono historię pozyskania dofinansowania projektu i jego strukturę, opis zakresu rzeczowego oraz oczekiwanych do osiągnięcia wskaźników, a także aktualny stan zaawansowania w podpisywaniu umów z wykonawcami wyodrębnionych w projekcie zadań.

Przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając przedstawili zakres prac, który planowany jest w Komorowie, podział na etapy, uciążliwości jakie z tym się wiążą dla mieszkańców. Wykonawcy poprosili mieszkańców o zgłaszanie pracownikom firm uwag związanych z wykonywanymi pracami, w tym problemów z dojazdem do posesji.

Na koniec konferencji przedstawiciele SGPK oraz Wykonawców odpowiadali na pytania mieszkańców.

 

Konferencja informacyjna w Komorowie

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców KOMOROWA  na konferencję informacyjną o projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  dofinansowanym z Funduszy Europejskich,

która odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komorowie

W spotkaniu udział weźmie Wykonawca Robót

Serdecznie zapraszamy