Podpisanie umowy na dostawę samochodu

W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa na zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w  ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Dostawcą samochodu będzie firma

Cappellotto S.P.A.

Via Vizza 8, 31018 Gaiarine

Włochy

Wartość umowy wynosi: 1 293 900,00 zł

Termin zakończenia umowy: 04.09.2018r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania umowy czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting, ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Konferencja informacyjna projektu w Słotwinie

W dniu 07.12.2017r. w świetlicy wiejskiej w Słotwinie odbyła się konferencja informacyjna projektu  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Słotwiny, przedstawiciele gminy Świdnica, władze samorządowe. Stronę Inwestora reprezentowała Prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Kierownik JRP oraz Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Na spotkaniu byli także obecni przedstawiciele firm, które realizują prace budowlane na terenie Słotwiny.

Na rozpoczęcie konferencji wyświetlony został 2-minutowy film promujący projekt (dostępny w zakładce Multimedia).

Po przywitaniu uczestników konferencji i przedstawienia celu spotkania przez Prezes Lidię Mendak nastąpiła prezentacja projektu. W prezentacji przedstawiono historię pozyskania dofinansowania projektu i jego strukturę, opis zakresu rzeczowego oraz oczekiwanych do osiągnięcia wskaźników, a także aktualny stan zaawansowania w podpisywaniu umów z wykonawcami zadań wyodrębnionych w projekcie.

Przedstawiciele firm GSG Industria Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego mgr inż. Krzysztof Zając omówili zakres prac, który realizują w Słotwinie, uciążliwości jakie z tym się wiążą dla mieszkańców. Wykonawcy poprosili mieszkańców o zgłaszanie pracownikom firm uwag związanych z wykonywanymi pracami, w tym problemów z dojazdem do posesji.

Na koniec konferencji przedstawiciele ŚGPK oraz Wykonawców odpowiadali na pytania mieszkańców.

 

Konferencja informacyjna w Słotwinie

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców SŁOTWINY  na konferencję informacyjną o projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  dofinansowanym z Funduszy Europejskich,

która odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Słotwinie

W spotkaniu udział weźmie Wykonawca Robót

Serdecznie zapraszamy