Podpisanie umów na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

W dniu 20.10.2017 r. w siedzibie Spółki podpisano kolejne umowy na wykonanie zamówień realizowanych                 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” – na zadanie nr 2 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz na zadanie nr 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

Wykonawcą tych robót będzie Konsorcjum Firm:  

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając

Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim – Lider Konsorcjum

2. Murarstwo-Melioracja Janusz Zając

Długa 3E/5, 58-320 Walim – Partner Konsorcjum,

3. SANIT Sp. z o.o.

Rybnicka 175, 44-100 Gliwice – Partner Konsorcjum.

W ramach tych przedsięwzięć:

– w Komorowie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4.973 m wraz z przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa o łącznej długości  5.366 m.

w Słotwinie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 519 m oraz sieć wodociągowa o długości  382 m.

Wartość brutto umowy na zadanie nr 2 wynosi 7.594.987,51 zł

Termin zakończenia zadania nr 230.06.2019 r.

Wartość brutto umowy na zadanie nr 3 wynosi 414.406,80

Termin zakończenia zadania nr 331.01.2018 r.

Przedsięwzięcia są dofinansowywane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania wszystkich robót czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting     ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Na załączonych zdjęciach: przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego w trakcie podpisywania Aktu Umowy.