INFORMACJA dla mieszkańców Słotwiny

W dniu 10 lipca 2017r. została podpisana umowa na renowację (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie, realizowana w ramach projektu

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

Wykonawcą robót jest firma GSG Industria Sp. z o.o. ze Szczecina. W dniu 04.08.2017r. dokonane zostało przekazanie placu budowy.

W związku z powyższym na terenie Słotwiny rozpoczną się prace budowlane. Realizacja umowy przewidziana jest do 31.01.2018r.

We wrześniu br. planowane jest spotkanie z mieszkańcami Słotwiny na temat realizowanego zadania. Informacje o terminie zostaną przekazane na początku września.

Przepraszamy za utrudnienia

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Lidia Mendak