Umowa na renowację (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie

W dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Spółki podpisano Umowę na wykonanie zamówienia realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” – zadanie nr 6 – Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie.

Wykonawcą tych robót będzie firma:

GSG Industria Sp. z o.o.

ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin

W ramach tego przedsięwzięcia Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z bezwykopową renowacją sieci kanalizacji sanitarnej na długości 2,4 km.

Wartość brutto umowy wynosi 889.397,00 zł

Termin zakończenia umowy 31.01.2018r.

Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania wszystkich robót czuwać będzie Inżynier Kontraktu – firma ENVI Konsulting ul.J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Na załączonych zdjęciach: przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego i zespołu Inżyniera Kontraktu w trakcie podpisywania Aktu Umowy i pierwszego roboczego spotkania.