Spotkanie z mieszkańcami Komorowa

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Komorowa na spotkanie informacyjne w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Komorowie w środę 26 kwietnia 2017 r. o godz. 19.00

Informujemy, że inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” realizujemy w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”, stanowiącego element Projektu Funduszu Spójności pn.: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Serdecznie zapraszamy